30 år 1992 - 2022

Museet är inrymt i f d skolvaktmästarbostaden på skolgården i hörnet av Malmövägen/Skolgatan samt i tre f d skyddsrum i högstadiebyggnaden. Målsättning är att visa den kulturskatt som genom åren samlats när skolor och skolmateriel har utrangerats.

Vid skolnedläggningar inom ”gamla” Tyringe kommun har intressant, äldre materiel samlats in till centralorten.

Det är inredningar från klassrum, en stor mängd undervisningsmateriel: planscher, kartor samt olika illustrationsmaterial som använts för att underlätta inlärningen. Inför folkskolans 150-årsjubileum beslöt en grupp intresserade att öppna ett skolmuseum.

Invigning

Tillsammans med skolledare genom åren var vaktmästare Gösta Parnfelt den sammanhållande kraften när det gällde att spara det gamla.

I gruppen ingick Gun Olofsson och Agneta Johnson båda lärare på Vedhyggeskolan, Sven-Ingvar Jönsson studierektor samt den självskrivne Gösta Parnfelt.

Våren 1992 klippte Gösta högtidligt bandet vid dörren in till museilokalen. Gösta utsågs till museiintendent och var den som visade museet när så önskades.

Olika typer objekt i museet

Till galleriet