Hem

2023

Veckans föremål

Morse apparat

Morsealfabetet är ett kodsystem för överföring av textmeddelanden med telegrafi. Det är – till skillnad från dagens maskintelegrafi och datorkommunikationsutrustning – avsett att hanteras av människor, och ger en betydligt långsammare överföringshastighet än vad man i en ostörd miljö idag kan uppnå med maskiners hjälp. 

Dessa och många fler föremål kan du se i skolmuseet när du besöker oss.