Småskolor och folkskolor

Tyringe gamla kommun

Tidslinje

Matteröd 1831

1831 Utses Nils Mårtensson som skolmästare. (Tjänstgjorde 1831-1839). Efter honom kom Joseph Mougenot, en fransman som varit husar i Napoleons armé. Han kom hit som krigsfånge och anställdes av godsägare Ehrenborg på Hovdala.

1864 Övertogs lärartjänsten av Anders Nilsson

1874 Fanns en folkskola och och en småskola.

Matteröds skola

Idag Församlingshem

V. Bränner skola

Idag Privatbostad

Matteröds nya skola

Skolan läggs ner höstterminen 2009. Eleverna flyttar till Vedhyggeskolan.

Torup 1838

1838 Första skolan i Torup. 1878 flyttades byggnaden till  Stora Pålstorp.

1878 Byggdes Torups andra skola och var verksam till omkring 1952. 

1952 Nuvarande skola tillkom.

Torups första skola

1878 revs skolan och återuppbygg-des som undantagshus i St. Pålstorp där den finns kvar än idag.

Torups andra skola

Byggdes 1878 och användes till 1952. Numera Bygdegård.

Torups tredje skola

Fortfarande i bruk. Årskurs 1-3 samt fritidsverksamhet.

Finja 1843

1818 Finja pastorat anställde sockenskräddaren Jons Tufvesson Isberg som skolmästare. Undervisning skedde i lärarnas egna hem.

1840 Beslöt sockenstämman inköpa ett boningshus i Mjölkalånga. Flytta det till Finja by och inreda som skola

1874 Fanns en folkskola och och en småskola.

Finja folkskola

Byggdes 1874. Idag förskolan "Stubben"

Finja folkskola

Finja nya skola

Byggdes i mitten av 1950-talet. 1989 tillkom bibliotek och gymnastiksal.

Hörja 1844

1844 Första skolläraren hette E. V. Djurström

1857 Folkskollärare Anders Nilsson tjänstgjorde. Han var även engagerad i Hörja Sparbank

1900 Folkskollärare Frans Oscar Bergstrand dog under tragiska omständigheter tillsammans med 4 av sina 9 barn.

Gamla skolan

Hörja skola  omkr. 1914 (nuv. Hörjagården) 


 Hörja skola

Omkring 1923

 Hörja nya skola

Byggdes 1948. Skolan läggs ner höstterminen 2007. Eleverna flyttar till Röke skola. 

Idag Växthusets förskola. 

Röke 1848

1835 Röke uppförde skolhus.

1874 Nu fanns 2 folkskolor och 2 småskolor. Anställdes Nils Andersson, som var i tjänst till 1927.

1918 Nils Anderssons dotter, Hanna Pålsson blev anställd vid samma skola.

Rökes första skola

Idag inryms privatbostad och brandkår.

Englarps skola

Undervisning bedrevs från 1872 i separat lärarbostad. Skolan i bruk 1905-1959. Idag privatägd.

Eljalts skola

Undervisning bedrevs från 1887. Skolan byggdes 1907 och användes till 1957. Idag EFS-gård

Tyringe 1870-talet

1866 Beslut togs om att bygga skola i Mjölkalånga, men uppfördes aldrig. 

1876 i början av 1870-talet flyttades en boningslänga från Vedema och blev 1876 Tvärskogs skola i Värgap

1902 En orkan drog fram över byn och lyfte takstolen av den nyuppförda småskolan. På denna tomt finns idag Vårdcentralen Åparken.

Tvärskogs skola

Klass 1-6 fram till 1902, då klass 1-3 flyttade till den nyuppförda Småskolan. Klass 4-6 fanns kvar till 1964 och eleverna flyttade sedan in till Folkskolan i centrala Tyringe. Revs i slutet av 1980-talet. Endast staketet finns kvar.

Tyringe småskola

Småskola bedrevs här 1902-1970.

På denna tomt finns idag Vårdcentralen Åparken.

Folkskola

Byggdes 1914. Idag mellanstadie-skola.

Övriga småskolor i gamla Tyringe kommun

Hissmossa skola

Stora Kampholma skola

Slättsjö skola

Aggarp skola

Hörlinge skola

Tyringe Vedhygge skola åk 1-3

Tyringe skola åk 4-6

Tyringe skola åk 7-9